KREDĪTI

Rīgas KKS izsniedz aizdevumus ar procentu likmi no 12% gadā saviem biedriem — fiziskajām personām un individuāliem komersantiem, individuāliem (ģimenes) uzņēmumiem, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, ja to īpašnieki ir krājaizdevu sabiedrības biedri. Sabiedrības uzdevums ir biedru kreditēšana, tādējādi sekmējot viņu labklājības pieaugumu.

KREDĪTU PIEŠĶIRŠANAS MĒRĶI

 • patēriņam;

 • nekustamā īpašuma iegādei;

 • mājokļa būvniecībai;

 • mājokļa remontam, rekonstrukcijai, labiekārtošanai;

 • mēbeļu iegādei;

 • sadzīves tehnikas iegādei;

 • medicīnas pakalpojumiem;

 • mācībām;

 • transporta līdzekļa iegādei;

 • saimnieciskās darbības uzsākšanai un nodrošināšanai;

 • u.c. mērķiem.

Kļūt par biedru
Kredīta pieprasījuma veidlapa