RĪGAS KKS KONTAKTI

tālrunis: 29493412

e-pasts: info@rkks.lv

adrese: Uriekstes iela 3, Rīga, LV-1005

reģ.Nr.40103933027

banka: A/S Swedbank, kods: HABALV22

konts:LV34HABA0551036176525