NOGULDĪJUMI

Ienākumi no depozītiem ir lielāki kā banku piedāvātie. Katram Rīgas KKS biedram saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu tiek nodrošināta atlīdzības izmaksa par termiņnoguldījumiem un uzkrājuma noguldījumiem līdz EUR 100 000 apmēram.

Kļūt par biedru un izdevīgi noguldīt naudu!

TERMIŅNOGULDĪJUMI

noguldījuma termiņš procentu likme noguldījuma summa
no 6 līdz 12 mēnešiem 1% gadā 1000 – 100000 EUR
no 13 līdz 37 mēnešiem 3% gadā 1000 – 100000 EUR
no 36 līdz 60 mēnešiem 4% gadā 1000 – 100000 EUR

IENESĪGUMA NOGULDĪJUMI ( “Vienlaicīgi ar Ienesīguma noguldījuma ieskaitīšanu Sabiedrības biedram jāiegādājas papildpajas par summu, kas vienāda ar Ienesīguma noguldījuma summu un uz termiņu, kas nav mazāks par Ienesīguma noguldījuma termiņu.“)

noguldījuma termiņš procentu likme noguldījuma summa
no 12 līdz 36 mēnešiem līdz 3,3% gadā 5000 – 25000 EUR
no 37 līdz 60 mēnešiem līdz 4,2% gadā 5000 – 25000 EUR